Zapasy -  © zapasy.net Zapasy -  © zapasy.net
Aktualnie jesteś:  zapasy.net Zapasy

Zapasy

Zapasy, podobnie jak wiele innych dyscyplin sportowych, podlegają określonym zasadom, które stanowią „reguły gry” i określają ich zastosowanie w praktyce. Celem walki zapaśniczej jest zwycięstwo przez położenie przeciwnika na łopatki lub przez przewagę punktową.
Styl klasyczny i styl wolny różnią się następująco:
- w stylu klasycznym kategorycznie zabronione jest chwytanie przeciwnika poniżej linii bioder, podstawianie nóg podczas wykonywania akcji;
- natomiast w stylu wolnym dozwolone jest chwytanie przeciwnika za nogi, podstawianie nóg i aktywne używanie nóg przy wykonywaniu akcji,
W zapasach kobiet zabronione jest wykonywanie „podwójnego klucza” (tzw. podwójnego Nelsona).
Zapasy plażowe oraz Sambo podlegają odrębnemu regulaminowi.
Zapasy tradycyjne podlegają regulaminom regionalnym specyficznym dla miejsca ich uprawiania.
Poniższe przepisy, wielokrotnie modyfikowane i nadal podlegające zmianom, muszą być wszystkim znane i akceptowane przez zawodników, trenerów, działaczy. Przepisy te wymagają od zawodników prowadzenia walki totalnej i uniwersalnej w duchu prawości oraz fair-play oraz dla przyjemności widzów.źródło: www.zapasy.org.pl  
opony  netBOX - Systemy internetowe